Assignment

Posted: มีนาคม 15, 2010 in Uncategorized

Assignment เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ

Advertisements

Jury : Project Library

Posted: มีนาคม 15, 2010 in Uncategorized

Project 2 : Library

Posted: มีนาคม 15, 2010 in Uncategorized

ตรวจแบบครั้งที่1

เริ่มด้วยตรวจคอนเซป   ใช้พระนเรศวร

comment  อาจารย์ภูดิท>>>>  มันเปนนามธรรมเกินไป  ให้ถอดออกมาเป็นรูปธรรมมากกว่านี้

ตรวจแบบครั้งที่2   ทำคอนเซปมากขึ้น
                      ใช้คอนเซปแบบไทย    ตัดแมสออกมา

 ตรวจแบบครั้งที่ 3

 ทำเรื่องฟังก์ชัน    ปรับปรุงความโค้งให้น้อยลง ทำเป็นเหลี่ยมจะดีกว่า

 

ตรวจแบบคร้งที่4 

ทำเป็นแบบบ้านเรือนไทย อาจารย์แนะนะให้แยกเป็นก้อนๆ

ตรวจแบบครั้งที่5  สุดท้ายละ     ที่เหลือตรวจนอกรอบ
ไม่ได้ส่ง pinup  ( ป่วย )

 

 

 

 

 

 

                       

บทคัดย่อ.โครงสร้างเหล็กกับการสร้างบ้าน มีความเหมาะสมเพียงใด

Pinup

Posted: มกราคม 5, 2010 in Uncategorized

Jury Project Apartment

Posted: มกราคม 5, 2010 in Uncategorized

อันนี้ใช้คอนเซป น้ำตก

ใช้วัสดุที่ดูเป็นธรรมชาติ

การล้อเลียนลักษณะของน้ำตก

ตรวจแบบครั้งที่6

Posted: มกราคม 5, 2010 in Uncategorized

ส่งรูปด้านกับรูปตัด

แปลนแบบละเอียด วัสดุ